Rättsligt meddelande

Enligt § 5 i TMG

Kenichi Sato
PlyProject
Rosenthaler Str. 72A
10119 Berlin . Tyskland

Kontakta

Telefon: 030 577 013 150
Fax: 030 577 013 159
E-post: info@plyproject.com

Skatte-ID

Identifikationsnummer för omsättningsskatt enligt § 27 a lagen om omsättningsskatt:
DE289684176

Tvistlösning på konsumentområdet/universell skiljenämnd

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.